Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2013

4678 c862
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
zof
zof
5348 0d37
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
zof
3176 4296
Reposted fromblank-page blank-page vianocnatesciowa nocnatesciowa
zof
9732 bea7
Reposted frominspire inspire vianocnatesciowa nocnatesciowa
zof
0902 a3ed
zof
zof
zof
0716 2ce8 500
zof
6852 cbdb
Reposted frompesy pesy vianocnatesciowa nocnatesciowa

February 12 2013

zof
zof

Każdy facet myśli, że kobiety marzą o księciu z bajki. To bzdura. One marzą o tym, aby się nażreć i nie przytyć.

February 11 2013

3936 9e44
zof
zof
Nie obchodzi mnie, co myślą ludzie. My wiemy, co jest między nami.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa
6226 0935 500
Reposted fromfreakish freakish viawishyouwerehere wishyouwerehere
zof
zof
-Co robisz?
-Eliksir szczęścia
-Po polsku?
-Wóda z sokiem
Reposted fromzenibyja zenibyja viamary-roe mary-roe
zof
Nie pojmuję, jak można nie palić; kto nie pali, dobrowolnie pozbawia się, że tak powiem, najlepszej cząstki życia, w każdym razie wielkiej przyjemności! Budząc się już się cieszę, że w ciągu dnia będę mógł palić, a przy jedzeniu znów się na to cieszę, a nawet mogę powiedzieć, oczywiście z pewną przesadą - że jem tylko po to, aby później zapalić.
— T. Mann
Reposted fromcigarettes cigarettes viamary-roe mary-roe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl